MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÜNKRE

Közgyűlés időpontja: 2020.03.14. szombat 13:00

Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2020.03.14. szombat 14:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes

Közgyűlés helye: Gemini lőtér Gyál, Patak u.1. (megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt).

Napirendi pontok:

 1. Elnöki köszöntő
 2. A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség megállapítása
  1. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által
  2. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által
  3. Jegyzőkönyvvezető megválasztása
  4. Jegyzőkönyv hitelesítők (2 fő) megválasztása
  5. Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megváalasztása
 3. Elnökségi beszámoló, és jóváhagyása
 4. A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, és jóváhagyása
 5. A Felügyelő Bizottság beszámolója
 6. 2020-as költségvetés ismertetése, és jóváhagyása
 7. Tisztviselőválasztás
Érd, 2020.02.16.

A Bel SE elnöksége nevében, Belme Attila, elnök